Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων Καθηγητή κ. Ι.Κουζή

510096 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 31/1                                     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/2

9.30-10.30  Α-ΒΕ                                9.30-10.30  ΜΑ-Μ0

10.30-11.30 ΒΗ-ΔΗ                           10.30-11.30 ΜΠ-ΠΑ

11.30-12.30 ΔΙ-Ι                                11.30-12.30 ΠΕ-Ρ

12.30-13.30 ΚΑ-ΚΝ                           12.30-13.30 Σ-ΤΙ

13.30-14.30 ΚΟ-Λ                             13.30-14.30 ΤΜ-Φ

                                                             14.30-15.00 Χ-Ω

510095 ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/2                                             ΤΡΙΤΗ 5/2

9.30-10.30  Α-ΒΙ                                 9.30-10.30  Λ-ΜΟ

10.30-11.30 ΒΛ-Δ                               10.30-11.30 ΜΠ-ΠΗ

11.30-12.30 Ε-ΚΑ                               11.30-12.30 ΠΙ-ΣΗ

12.30-13.30 ΚΕ-ΚΟ                            12.30-13.30 ΣΘ-ΤΙ

13.30-14.00 ΚΡ-ΚΩ                            13.30-14.30 ΤΜ-Ω

 

510164 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

                                ΤΕΤΑΡΤΗ 6/2

                               9.30-10.30 Α-Ζ

                              10.30-11.30 Η-ΚΙ

                              11.30-12.30 ΚΛ-ΜΑ

                              12.30-13.30 ΜΕ-Ξ

                              13.30.14.30 Ο-Σ

                              14.30-15.00 Τ-Ω