ΟΔΗΓΙΕΣ προς τις/ους φοιτήτριες/ές για την Εξεταστική του Χειμερινού Εξαμήνου 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ προς τις/ους φοιτήτριες/ές για την Εξεταστική του Χειμερινού Εξαμήνου 2021

Οι φοιτήτριες/τητές οφείλουν : 

 1. να έχουν δηλώσει το  μάθημα (στο https://foit.panteion.gr/declare/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdeclare%2fDefault.aspx ) σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματός τους
 2. να έχουν εγγραφεί στο ίδιο μάθημα και στην πλατφόρμα του OpeneClass
 3. να ενημερώνονται από τις Ανακοινώσεις που αναρτούν στο μάθημα οι διδάσκοντες
 4. να ακολουθήσουν το Πρόγραμμα Εξετάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γραμματείας του Τμήματός τους.
 5. να έχουν ενεργοποιήσει το Παντειακό τους email (https://noc.panteion.gr/d/149-email-edu-panteion-gr) γιατί εκεί δέχονται τις Ανακοινώσεις και τα Μηνύματα μέσω OpeneClass.

Α.  Πρόσβαση στην πλατφόρμα OpeneClass

Για την είσοδο στην πλατφόρμα OpeneClass, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

 1. στο URL: https://openeclass.panteion.gr
 2. ΕΙΣΟΔΟΣ
 3. Χρησιμοποιείτε τους κωδικούς Uregister (https://noc.panteion.gr/images/a/uregister.pdf)

 

Β.  Ενημέρωση Φοιτητών

Οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να ενημερώνονται τακτικά κυρίως μέσω:

 • Των ανακοινώσεων στις ιστοσελίδες των τμημάτων τους
 • Των ανακοινώσεων των μαθημάτων στην πλατφόρμα του OpeneClass
 • Των ανακοινώσεων σπουδών στην κεντρική σελίδα του Παντείου

Όπου:

 • Με την ανάρτηση της ανακοίνωσης θεωρείται ότι ο φοιτητής έλαβε γνώση.
 • Ενημερώνονται και ακολουθούν τις Οδηγίες του Διδάσκοντα που έχει αναρτήσει στο μάθημά του.

 

 Γ.  Για τα μαθήματα που εξετάζονται με το Υποσύστημα ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις μέσω του Υποσυστήματος Ασκήσεις:

Πριν την έναρξη της εξέτασης κάνουμε

 • Είσοδο στην πλατφόρμα (10 λεπτά πριν την έναρξη)
 • Ελέγχουμε τον υπολογιστή, το δίκτυο, το ρεύμα, και
 • Διαβάζουμε προσεκτικά τις οδηγίες του διδάσκοντα
 • Πατάμε το πλήκτρο ΥΠΟΒΟΛΗ μόνο όταν ολοκληρώσουμε τις απαντήσεις.

 

Δεν πατάμε τα ενεργοποιημένα πλήκτρα που εμφανίζονται στην Άσκηση.

Συγκεκριμένα:

 Με την επιλογή ‘προσωρινή αποθήκευση’ η λειτουργία ‘παγώνει’ την κατάσταση μιας άσκησης σε εξέλιξη.

Το ‘Υποβολή’ το πατάμε με την ολοκλήρωση της εξέτασης και πριν τη λήξη του χρόνου. Διαφορετικά θα υποβληθεί η άσκηση με όσες ερωτήσεις έχετε απαντήσει μέχρι εκείνη την στιγμή και δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε την εξέταση ή να προσπαθήσετε ξανά.

Το Ακύρωση διακόπτει την εξέταση και δεν μας δίνει δικαίωμα να συνεχίσουμε ή να προσπαθήσουμε ξανά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις ασκήσεις που υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί. Στους χρονικούς περιορισμούς πρέπει να προσέξετε τόσο την ημερομηνία έναρξης και λήξης μιας άσκησης όσο και τον περιορισμό στην διάρκεια εκτέλεσης της (πχ.20 λεπτά διορία). Έχοντας συμπληρώσει τις ερωτήσεις μιας συγκεκριμένης άσκησης επιλέξτε το πλήκτρο “Υποβολή” για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

Δ.  Για τα μαθήματα που εξετάζονται με το Υποσύστημα ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στο Εργασίες ο καθηγητής αναρτά σε αρχείο τα θέματα των εξετάσεων.

Καλό είναι να έχετε ετοιμάσει στον Υπολογιστή σας ένα αρχείο όπου θα αναγράφονται:

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ

Αριθμός Μητρώου

και να το σώσετε.

Το αρχείο με τις απαντήσεις το Υποβάλλετε στο OpeneClass ή ακολουθείτε τις οδηγίες που σας δόθηκαν.  

Υπάρχει περιορισμός χρόνου και οφείλετε να καταθέσετε τις απαντήσεις πριν τη λήξη του.

Για τους φοιτητές που δεν έχουν Υπολογιστή, δίνεται η δυνατότητα

 • επιστροφής αρχείων πάνω του ενός ως απάντηση. Αφορά τις περιπτώσεις που οι φοιτητές γράφουν σε χαρτί, σκανάρουν τις σελίδες και τις αποστέλλουν.
 • κάνοντας χρήση των δωρεάν apps κινητών τηλεφώνων για σκανάρισμα και η άμεση μετατροπή των αρχείων σε μορφή pdf πριν την αποστολή των εργασιών.

 

 Ε. Τεχνικές προδιαγραφές

Για τους φοιτητές που θα εξεταστούν μέσω της πλατφόρμας OpeneClass  προτείνονται τα Προγράμματα περιήγησης Chrome και  Firefox

Πιθανή ασυμβατότητα μπορεί να συμβεί με τα:  Internet Explorer 11 και κάτω και με παλιά έκδοση του Microsoft Edge, Safari

 

Εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας είναι διαθέσιμο στο https://docs.openeclass.org/el/student

 

Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να απευθύνεστε στο eclass@panteion.gr ή στο ekatavol@panteion.gr