ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΠΜΣ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ" ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΙΣ 27-07-2021

 

Οι υποψήφιοι με τους κάτωθι αριθμούς υποβολής αίτησης (Submission ID) έχουν επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό στη γραπτή δοκιμασία στο μάθημα "Κοινωνική Πολιτική" και καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής στην αίθουσα Β4, 2ος όροφος του Νέου Κτηρίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, στις 27 Ιουλίου 2021 σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.