ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΚ,ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ  "ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ''

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023