ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ν. ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του Ν. Κουραχάνη για το εαρινό εξάμηνο 2023 θα ξεκινήσουν τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

- Κοινωνικές Ανισότητες και Ευπαθείς Ομάδες (Μεταπτυχιακό): Δευτέρα 6 Μαρτίου

- Στέγαση και Κοινωνική Πολιτική (Προπτυχιακό): Τρίτη 7 Μαρτίου

- Στεγαστική Πολιτική (Μεταπτυχιακό): Τετάρτη 8 Μαρτίου

 

Η αναπλήρωση των μαθημάτων της πρώτης εβδομάδας διδασκαλίας θα προγραμματιστεί στη συνέχεια.