Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης (29/5/2019)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούντε να προσέλθουν σε συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 29/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου

                                                            ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Eγκριση   του Προγράμματος  Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. Έτους 2019-20 & Αναθέσεις Διδασκαλίας
 2. Eγκριση κανονισμού ΠΜΣ
 3. Eγκριση  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδ. Έτους 2019-20 & Αναθέσεις Διδασκαλίας
 4. Αλλαγές στον κανονισμό διδακτορικών σπουδών
 5. Ανάγκες του Τμήματος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού για το ακ. Έτος 2019-20
 6. Έγκριση θεμάτων διπλωματικών εργασιών, ορισμός επιβλέποντα και μελών τριμελών εξεταστικών επιτροπών
 7. Πρόσκληση του Καθηγητή Jean –Guy Prevost για διάλεξη με θέμα «Policies and Politics of Statistical Independence»
 8. Εξεταστές και βαθμολογητές του εισαγωγικού μαθήματος του ΠΜΣ αε 2019-20 & Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίωντων εισαγωγής του ΠΜΣ αε 2019-20
 9. Έγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
 10. Φοιτητικά Θέματα
 11. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 12. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 13. Ορισμός Τριμελών Επιτροπών ανά κατηγορία αιτήσεων  νέων Υ.Δ
 14. Υποβολή υπομνήματος τριμελών Επιτροπών για την αποδοχή ή μη υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα και ορισμός τριμελών Συμβουλευτικών Επιτρoπών
 15. Ανάθεση,  σε Καθηγητή του Τμήματος, τη διδασκαλία του μαθήματος  «Εισαγωγή στην Νεοελληνική Κοινωνία» με ΚΜ 410295, ΕΕ , Β εξαμήνου του ΠΠΣ του Τμήματος ΕΜ&Π για το ακ. Ετος 2019-20
 16. Επισκέπτες μεταδιδάκτορες ερευνητές Ν. 4009, Αρ. 16, παρ. 7
 17. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης
 18. Συνδιοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου WAPE 2020 από την Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ) και το Τμήμα Κοινων. Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου