Πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΠΜΣ (ορθη επανάληψη)

Ανακοινώνεται η κατάταξη των υποψηφίων για το ΠΜΣ "Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής" για το αε 2019-20, με βάση τη συνολική τους βαθμολογία και την ειδίκευση που έχουν δηλώσει ως  πρώτη επιλογή.