ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ)

 Επιπλέον δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε 

για * τα αγόρια - Μητρώο Αρρένων 

 * οι κάτοχοι διαβατηρίου - επίσημη μετάφραση 

και τέλος Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή