Ανάδειξη εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα του Τμήματος από 01/12/2019

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω λήξης της θητείας των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στις 30/11/2019,  σας; παρακαλούμε να μας υποδείξετε έως και την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου  2019, τους εκπροσώπους σας στη Συνέλευση του Τμήματος, με ετήσια θητεία από 1.12.2019.