ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΜΣ ''ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ''

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδ΄ών '' Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής ''  ότι μπορούν να 

καταθέσουν αίτηση για πτυχίο από τη Δευτέρα 06/03/2023 έως τη Δευτέρα 13/03/2023 στο email της Γραμματείας του Τμήματος

 pms.socialpolicy@panteion.gr