ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ανακοινώνεται στους υποψηφίους που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο Τμήμα, ότι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά:

koinpol@panteion.gr 

papadodes@gmail.com

-Αίτηση

-Αστυνομική ταυτότητα

-Βιογραφικό 

-Πρόταση διδακτορικής διατριβής 

και στη συνέχεια να αποσταλούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς ή με courier με ημερομηνία αποστολής ή ταχυδρομείου έως 10/04/2020