Προκήρυξη για τις εκλογές Προέδρου και Αν. Προέδρου στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2022