ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510205 "Κριτικός Αναστοχασμός και Κοινωνική Εργασία με Ετερότητες"

Ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος 

με κωδικό 510205 "Κριτικός Αναστοχασμός και Κοινωνική Εργασία με Ετερότητες", της Καθ. Αγ. Κανδυλάκη

θα ξεκινήσει την Παρασκευή 11-3-2022