ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 510196 ΚΑΙ 510185 ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΚΑΣ. Θ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα:

Εισαγωγή στην Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία (510196), Δευτέρα 7-10-2019 στις 8:00-11:00 πμ - Αίθουσα Γ5.1  και

Κοινωνία της Υπαίθρου και Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής (510185), Τετάρτη 9-10-2019 στις 8:00-11:00 πμ- Αίθουσα Δ12

δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω απουσίας της Καθηγήτριας  κας. Θ.Ανθοπούλου σε Συνέδριο στο  εξωτερικό.