ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΠΜΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε. 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΠΜΣ " ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ " 

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε. 2022-2023