ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (MAIL) ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Παροχή ιδρυματικού ηλεκτρονικού λογαριασμού (e-mail) στους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες ΟΛΩΝ των εξαμήνων να προβούν στη διαδικασία ενεργοποίησης του ιδρυματικού ηλεκτρονικού λογαριασμού τους (e-mail).

Η παραπάνω ενέργεια είναι απαραίτητη για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικές και διοικητικές υπηρεσίες (όπως ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, επικοινωνία με τις Γραμματείες κλπ).

Σημειώνεται πως η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία ενεργοποίησης του ηλεκτρονικού λογαριασμού τους (URegister) και μέχρι την αποφοίτησή τους.

Ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού (e-mail)

1. μεταβείτε στη διεύθυνση https://mail.edu.panteion.gr/

2. εισάγετε τους κωδικούς uregister

Η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα σας αποδοθεί, αποτελείται από την αντικατάσταση των πρώτων έξι ψηφίων του ονόματος του χρήστη στο uregister με τη συντομογραφία κάθε τμήματος* ενώ τα υπόλοιπα έξι ψηφία (διψήφιο έτος εγγραφής, αύξων αριθμός) παραμένουν ως έχουν.

*(Παράδειγμα: το όνομα χρήστη 017006200825 γίνεται psy200825, και η πλήρης email διεύθυνση θα είναι psy200825@edu.panteion.gr)

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω πρέπει να εισέλθετε στο e-class όπου και θα γίνει αυτόματη ενημέρωση του προφίλ σας.

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην ανάρτηση της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://noc.panteion.gr/s/146-mail