ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Παρακαλώ βρείτε συνημμένα οδηγίες από την Ομάδα Υποστήριξης του Open eClass

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!