ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021

 

Ανακοινώνεται η κατάσταση με τους φοιτητές του Τμήματος που επιλέχθηκαν για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το α.ε. 2020-2021. 

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης (έως 12-04-2021 και ώρα 12:00 πμ στη Γραμματεία του Τμήματος