ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του προπτυχιακού κύκλου σπουδών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021 ή σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους ότι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για πτυχίο από τη Δευτέρα 12/04/2021 έως την Παρασκευή 23/04/2021