Πρόσκληση συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής

Ανακοινώνεται πως, σύμφωνα με την Προκήρυξη, οι γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ θα πραγματοποιηθούν:

Πρόγραμμα εξετάσεων ΠΜΣ

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές έχουν όσοι/ες υποψήφιοι/ες πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με την «Κατάσταση  Συμμετασχόντων στις εξετάσεις» που αναγράφεται παρακάτω στον Πίνακα 1Τονίζουμε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλη την διάρκεια των εξετάσεων. Επίσης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητο οι υποψήφιοι/ες να έχουν μαζί τους ένα από τα ακόλουθα:

  • πιστοποιητικό εμβολιασμού
  • δήλωση αρνητικού self test 
  • αρνητικό rapid test 
  • αρνητικό μοριακό τεστ 
  • βεβαίωση νόσησης από covid-19

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι δύο ώρες και τριάντα λεπτά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν μισή ώρα πριν (17.30) έχοντας μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία (διαβατήριο ή δίπλωμα αυτοκινήτου).

Αίθουσες

  • Η ΑΙΘΟΥΣΑ 209 βρίσκεται στην Πτέρυγα Στασινόπουλου (γυάλινο κτίριο 1ος όροφος)
  • Η ΑΙΘΟΥΣΑ 301 βρίσκεται στην Πτέρυγα Στασινόπουλου (γυάλινο κτίριο 2ος όροφος).