Ανακοίνωση για ορκωμοσία του Τμήματος

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις για την λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος κατά την  εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος, εως 21/05/2019. Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις 10/06/2019.