ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ανακοίνωση για Κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και στον τρόπο μετάφρασης των χορηγούμενων από το Πανεπιστήμιο εγγράφων, που ισχύει από 1ης Σεπτεμβρίου 2021