Κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση πτυχίου-ορκωμοσία

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του προπτυχιακού κύκλου σπουδών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου 2021 ή σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους ότι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για πτυχίο από τη Δευτέρα 13-09-2021 έως την Παρασκευή 24/09/2021