Σχετικά με το μάθημα "Εισαγωγή στις Σπουδές Φύλου"

Ο σύνδεσμος του μαθήματος:

 

https://meet.lync.com/panteiongr-panteion/mstrati/P4HFJXZVσ