Βλάβη στον εξυπηρετητή του φοιτητολογίου

Λόγω της βλάβης στον εξυπηρετητή του φοιτητολογίου και της διακοπής των λειτουργιών που σχετίζονται με την πιστοποίηση μητρώου (Βαθμολογίες, e-Class, μαθήματα), οι σύνδεσμοι των τηλεδιασκέψεων των μαθημάτων, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος