ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Α.Ε. 2022-2023)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του προπτυχιακού κύκλου σπουδών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους (συμπεριλαμβανομένης της ξένης γλώσσας, πρακτικής άσκησης, φοίτησης ΕRASMUS) κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2023 ή σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους ότι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για πτυχίο από την Πέμπτη 12-10-2023 έως την Πέμπτη 30-11-2023 στο email της Γραμματείας του Τμήματος koinpol@panteion.gr