Ακύρωση του Μαθήματος "Εργασία, Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική"

Σας ενημερώνουμε για την σημερινή ακύρωση του μαθήματος "Εργασία, Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική", Αμφιθέατρο 2, 11:30 - 13:30