Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης (19/2/2020)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να προσέλθουν σε συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 19/02/2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Τμήματος
  2. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της Υ.Δ. κ. Λιανού Μαρίας ΑΜ 5111Δ001
  3. Διατύπωση γνώμης Τμήματος για τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
  4. Ορισμός εξεταζομένων μαθημάτων και της ύλη τους των Κατατακτηρίων εξετάσεων ακ. Έτους   2020-21
  5. Παραίτηση της κας Γεωργία Πετράκη από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική»  
  6. Φοιτητικά Θέματα
  7. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
  8. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
  9. Ανακοινώσεις