ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Α.Ε. 2022-2023

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες ότι η υποβολή αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση παρατείνεται έως και τις 20-4-2023.