Ανακοίνωση μαθήματος Ηλικία και Κοινωνική Πολιτική (510078) και Σεμιναρίου Οικογένεια και Φύλο στη Μετανάστευση (510452)

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα Ηλικία και Κοινωνική Πολιτική (510078) και το Σεμινάριο Οικογένεια και Φύλο στη Μετανάστευση (510452) δεν θα πραγματοποιηθούν στις 18/3/2019 και στις 21/3/2019 αντίστοιχα, καθώς η διδάσκουσα θα απουσιάζει στο εξωτερικό για εκπαιδευτικούς λόγους.