Εγγραφή επιτυχόντων με κατατακτήριες εξετάσεις, 2017 - 2018

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων, το Πρακτικό Επιλογής της Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων, την από 20/12/2017 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και την ισχύουσα νοοθεσία ανακοινώνονται οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Βρείτε συνημμένη την ανακοίνωση.