ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021

Ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων φοιτητών της Πρακτικής Άσκησης α.ε. 2020-2021