ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του ΠΜΣ, ότι η Συνέλευση του Τμήματος  αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των διπλωματικών εργασιών για ένα μήνα με έσχατο όριο την 27η Φεβρουαρίου 2022. 

Η υποβολή των διπλωματικών εργασιών θα γίνει ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: pms.socialpolicy@panteion.gr

Παρακαλούνται όσοι εκ των φοιτητών είναι έτοιμοι και μπορούν να καταθέσουν και πριν το πέρας της προθεσμίας να προχωρήσουν στην υποβολή έτσι ώστε να προγραμματιστούν εγκαίρως και οι υποστηρίξεις των διπλωματικών τους.