Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (19/6/2020)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να προσέλθουν σε συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 19/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 εξ αποστάσεως μέσω του λογισμικού Skype for business basic.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Εγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
 2. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του Υ.Δ. κ. Νάσιου Γεώργιου ΑΜ 5117Δ0003
 3. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του Υ.Δ. κ. Μπέτση Βασίλειου ΑΜ 5114Δ004.
 4. Υποβολή υπομνήματος τριμελών Επιτροπών για την αποδοχή ή μη υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα και ορισμός τριμελών Συμβουλευτικών Επιτρoπών
 5. Έγκριση θεμάτων διπλωματικών εργασιών, ορισμός επιβλέποντα και μελών τριμελών εξεταστικών επιτροπών
 6. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 2020-21
 7. Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Ερευνας 2020-21
 8. Επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές 
 9. Φοιτητικά θέματα
 10. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 11. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 12. Ανάγκες Τμήματος για πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στα Πανεπιστήμια για το αε 2020-21
 13. Αποστολή προτάσεων  για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ 
 14. Έγκριση Συγγραμμάτων των  μαθημάτων του ΠΠΣ Ακ  Έτους 2020-21
 15. Πρόταση για πραγματοποίηση συνεδρίου Historical Materialism Athens στην Αθήνα το 2021
 16. Ανακοινώσεις