ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (510179)

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες ότι το μάθημα του καθ. Ιορδάνη Ψημμένου "Εργασία, Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική (510179)" αναβάλλεται λόγω της απεργίας των ΜΜΜ