ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου που επιθυμούν να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία ότι από το Σάββατο 22-05-2021 θα μπορούν να προχωρήσουν στη δήλωσή της κανονικά, χωρίς περιορισμούς.

Η ανακοίνωση αυτή ισχύει μόνο για το φετινό ακαδημαϊκό έτος