ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του προπτυχιακού κύκλου σπουδών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους (συμπεριλαμβανομένης της ξένης γλώσσας, πρακτικής άσκησης, φοίτησης ΕRASMUS) κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022 ή σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους ότι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για πτυχίο από την Παρασκευή 21-10-2022 έως την Δευτέρα 21-11-2022 στο email της Γραμματείας του Τμήματος koinpol@panteion.gr