ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510194 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος 510194 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (διδ. Α. Χαραλάμπη),

η οποία αναβλήθηκε λόγω της χθεσινής γενικής απεργίας των ΜΜΜ,

θα γίνει την Τρίτη 27-9-2022 στην αίθουσα 108, 15.00 - 17.00