ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Συνημμένα η τελική ανακοίνωση ολοκλήρωσης εγγραφών πρωτοετών φοιτητών/τριών