Αναπλήρωση μαθήματος ΚΜ: 510078

Η αναπλήρωση του μαθήματος « Ηλικία και Κοινωνική Πολιτική » με κωδικό μαθήματος  510078 που διδάσκει η κα. Αθανασοπούλου Αγγελική (ΕΔΙΠ) θα  πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/5/2019 στην Αίθουσα Α2 και ώρα 08:00-11:00.