Πρόγραμμα υποτροφιών βραχείας διάρκειας ελληνο-βρετανικής συνεργασίας

 

Το ΙΚΥ και το British Council Ελλάδας, με αποκλειστική χρηματοδότηση της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, υλοποιούν πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας (4 εβδομάδων), με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους Έλληνες μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, κατ’ εφαρμογήν των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος, όπως εγκρίθηκαν με την Υπουργική Απόφαση 157852/Ζ1/03-12-2021 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5824/τ.Β/14-12-2021).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν 44 υποτροφίες συνολικά, εκ των οποίων οι 14 θα χορηγηθούν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και οι 30 σε υποψήφιους διδάκτορες.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 υποβάλλονται έως την Παρασκευή 21/01/2022 και ώρα Ελλάδος 23:00.Η έναρξη της κινητικότητας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την Πέμπτη, 31/03/2022.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικώς αίτηση στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Η πρόσκληση μπορεί να αναζητηθεί και στους διαδικτυακούς τόπους του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Βritish Council (www.britishcouncil.gr).