Τελικά αποτελέσματα επιτυχόντων Πρακτικής Ασκησης αε 2018-19

Ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα των επιτυχόντων  φοιτητών του Τμήματος που θα συμμετέχουν στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου»