ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Υπενθυμίζουμε ότι έχει δοθεί παράταση για την υποβολή Νέων Προτάσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής έως 4/12/2020.