ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΔΠΜΣ "ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ", Α.Ε. 2022-2023

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (Β' Στάδιο) για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών "Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική" α.ε. 2022-2023