Ανάδειξη εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα του Τμήματος

Βρείτε συνημμένη την ανακοίνωση για την ανάδειξη εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα του Τμήματος