Εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Open e-Class

Σχετικά με την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Open e-Class και τους κωδικούς ανακοινώνεται ότι ο αριθμός του μητρώου τους είναι το username τους και ο κωδικός ορίζεται από τους ίδιους.