Αναβολή διάλεξης (24/10/2019) μαθήματος Θεωρίες Παγκοσμιοποίησης 510177 "Κοινωνικά προβλήματα και Εφαρμογές Κοινωνικής Πολιτικής"

Το μάθημα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (510177) "Κοινωνικά προβλήματα και Εφαρμογές Κοινωνικής Πολιτικής" δεν θα διδαχθεί στις 24/10/2019 λόγω απουσίας του διδάσκοντος σε συνέδριο. Η αναπλήρωσή του θα γίνει με ευθύνη του διδάσκοντος την Πέμπτη 23.01.2020  τις ίδιες ώρες.