Αναβολή μαθήματος 51Μ201 "Αντικείμενο και Στόχοι της Κοινωνικής Πολιτικής"

Το μάθημα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (51Μ201) "Αντικείμενο και Στόχοι της Κοινωνικής Πολιτικής" δεν θα διδαχθεί στις 23.10.2019 λόγω απουσίας του διδάσκοντος σε συνέδριο. Η αναπλήρωσή του θα γίνει στις 22.01.2020 τις ίδιες ώρες