ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 2016 ΚΑΙ ΠΡΙΝ)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 2016 ΚΑΙ ΠΡΙΝ)

Ανακοινώνεται στους τους/τις φοιτητές/τριες του Παλιού Προγράμματος Σπουδών (α.ε 2016-2017 και πριν), ότι αίρεται η υποχρεωτικότητα των 2 σεμιναρίων (ΣΕΜ) και για το α.ε 2022-2023

Παραμένουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, όπως αυτές αναφέρονται στον Κανονισμό Σπουδών 2021-2022