10/11/2023: ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 510072 "Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ"

 

Στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Θετικής Ψυχολογίας που διοργανώνεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 9-12 Νοεμβρίου 2023 και λόγω χρήσης συγκεκριμένων χώρων που έχουν εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο, σας ενημερώνουμε  ότι την Παρασκευή 10/11, 9.00-12.00: Το μάθημα με κωδικό 510072 "Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ" μετακινείται στην αίθουσα Γ3 (από την αίθουσα Β3)